Etiket: yayın

Kitap Editörü...

Akademik, edebî vd. kitapların ve tez, makale, bildiri gibi metinlerin editörlüğünü yapıyorum. İnceleme esnasında dikkat...