İç mimari projelerinizin foto gerçekçi görselleştirmesini yapabilirim.

By Hardcase 0 0 110
2 years ago
750

Description

Seçenek 1: 2d plan ve iç görünüşleri dwg formatında hazırlanmış olan iç mimari projelerinizin 3d modelinin hazırlanarak belirlenen bakış açılarından foto gerçekçi görsellerinin elde edilmesi veya Seçenek 2: a) Serbest el hazırlanmış taslaklardan 3d model oluşturularak foto gerçekçi görsellerin hazırlanması b) isteğe bağlı olarak 3d modelden dwg formatında 2d plan ve iç görünüşlerin elde edilmesi Hizmet fiyatı ve projenin büyüklüğüne ve detay seviyesine göre  - alt sınırı belirtilen tutardan az olmamak kaydıyla - belirlenecektir.

Packet content

20 delivery
0 revision   

İç mimari projelerinizin foto gerçekçi görselleştirmesini yapabilirim.

By Hardcase 0 0 110
2 years ago
750

Hardcase

Last seen:  2 years ago

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here