Flutter neden iyi bir yazılım dili

Bu özellikler, Flutter’ın diğer yazılım dillerine göre avantajlı olduğunu ve iyi bir yazılım dili olarak kabul edildiğini gösterir.